ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น.

สถานที่ : ณ ห้อง B12 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings
Meeting number: 2644 664 2833
Password: Geriatric62

ลงข่าว ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment