ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น.

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom Meeting
Meeting ID : 867 4561 8466
Password : addt

ลงข่าว ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment