ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น.

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings
Meeting number: 2644 494 4430
Password: fKPRQdB9m88

ลงข่าว ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment