ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings

Meeting number : 572 151 616

Password:

ลงข่าว ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment