ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 10.00 น.

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings
Meeting number : 2643 571 6250
Password: implant

ลงข่าว ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment