ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings

Meeting number (access code) : 2641 903 8195

Password: Geriatric63

ลงข่าว ณ วันที่ 8 กันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment