ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ :วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13:00 – 15:00 น.

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings

Meeting number (access code): 158 441 6676

Password: implant

ลงข่าว ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment