ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings

Meeting number (access code): 159 945 2181

Password: –

ลงข่าว ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment