ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

ผ่านช่องทาง Cisco Webex Meetings

Meeting number : 573 131 546

Password:

 

ลงข่าว ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment