ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

สถานที่ : ณ ห้อง B3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ลงข่าว ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment