ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.

 

ผ่านช่องทาง Zoom Meetings

Meeting number : 852 051 2918

Password : 999111

ลงข่าว ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment