ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

ผ่านช่องทาง Webex Meeting

Meeting number (access code) : 158 625 4101
Password : Dentistry

ลงข่าว ณ วันที่ 25 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment