ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น.

 

ผ่านช่องทาง Webex Meeting

Meeting number (access code) : 158 952 4526
Password : endo

ลงข่าว ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment