ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.30 น.
ผ่านช่องทาง Webex Meeting number : 910 627 599
Meeting password : geriatric

ลงข่าว ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment