ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 – 14.00 น.
ผ่านช่องทาง Webex Meeting number : 915 372 488
Meeting password : implant

ลงข่าว ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment