ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 – 16.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ชั้น 13 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment