ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา
วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น.
สถานที่ : ณ ห้อง B12 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment