ช่องทางการติดต่อ

E-mail
Sirindenttoothpaste@gmail.com

เปิดนิทรรศการและแถลงข่าว “สิรินเด้นท์” ยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว

 

ณ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 11.30 น.