หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า