ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม B8 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment