( ปิดรับสมัคร ! )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ : De Prime Hotel, Rang Nam

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://dtmucm.notion.site/Oral-Health-Promotion-and-Prevention-in-Private-Dental-Clinics-Business-Model-and-Practice-3472879808ad470ab4542dafbcdeb8a1

ลงข่าว ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment