ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.

 

สถานที่ : ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา
ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

ลงข่าว ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment