ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานแผนและงบประมาณ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 1 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment