ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : M-Dent Shop

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

สถานที่ : ณ บูธที่ G11 บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 22

 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ลงข่าว ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment