ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยซ่อมบำรุง

 

วันและเวลาที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า :

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น.

สถานที่ : อาคารปฏิบัติการและวิจัย
อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ
อาคารพรีคลินิก

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น.
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment