ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานแผนและงบประมาณ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment