ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

 

* ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงานวิจัยทุกท่านจะได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานวิจัย*

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หรือติดต่อ อ. ทพญ. ปิยดา แก้วเขียว
เบอร์โทรศัพท์ 02-2007809-10 ต่อ 17

 

นศ. ทพ. ศศิภา ชาติยานันทน์
เบอร์โทรศัพท์ 080-447-4004

 

สามารถสแกนได้ด้วยการเลือกปุ่ม ‘เพิ่มเพื่อน’
หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทาง id @317aaqxw

ลงข่าว ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment