ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยซ่อมบำรุง

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2564

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

วันที่ 22  สิงหาคม 2564

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า อาคารปฏิบัติการและวิจัย อาคารศูนย์การเรียนรู้ และอาคารพรีคลินิก

ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.

ลงข่าว ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment