ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

 

วันเวลาจัดการประชุม : วันที่ 7 มิถุนายน 2564  เวลา 09.45 – 15.30 น.

ลงทะเบียน ได้ที่ Link QR-CODE:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc62rQYWI1zGaVavbH0Guv7a9HKFLLHbq_X4JwePkY8s50ZrQ/viewform

 

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลงข่าว ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment