ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานแผนและงบประมาณ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment