ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานคลัง

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น.
สถานที่ : ณ ห้อง E-learning ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

ลงข่าว ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment