เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “เปิดโลกคลังความรู้เพื่อประชาชน” จัดโดยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2565 และเยี่ยมชมร้าน M Dent Shop ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเข้าร่วมประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมภายในงานดังกล่าวด้วย ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment