ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment