อ. ทพญ.ธนภรณ์ ปภัสราทร

 

– ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล,
– วท.ม. (รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ความเชี่ยวชาญ : Cone-beam CT, AI in dental imaging

 

Tel. : 02-200-7837 ext.14

 

E-mail : dhanaporn94@gmail.com, dhanaporn.pap@mahidol.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment