ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้อง B1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment