องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

“MEDICAL STAFF ORGANIZATION, FACULTY OF DENTISTRY,MAHIDOL UNIVERSITY”

 

การจัดตั้งองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มต้นพร้อมกับการปรับโครงสร้างบริหารคณะฯ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรมขึ้นในโครงสร้าง โดยมีสองพื้นที่ คือ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ พญาไท และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ จึงได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งขึ้น เพื่อการดูแลด้านการแพทย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้งสองวิทยาเขต