ทำไมถึงควรเรียนที่ MU DENT

“ท่านควรยกย่องคณะที่ให้การศึกษาท่าน ท่านควรมีความภูมิใจในคณะของท่าน
และท่านไม่ควรเรียนวิชาขึ้นใจและใช้เป็นเครื่องมือหากินเท่านั้นควรเก็บคำสอน
ใส่ใจและประพฤติตาม
ผู้ที่จะบำบัดทุกข์ต้องเป็นตัวอย่างความประพฤติ ซึ่งจะนำมาแห่งสุขภาพ
แพทย์ที่ไม่ประพฤติตามวิธีที่ตัวสอนคนไข้แล้ว จะหาความไว้ใจจากคนไข้ได้อย่างไร”

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบการเรียนการสอน ( โดยนักศึกษาทันตแพทย์ )

 • ผู้มารับบริการจะได้รับการรักษาจากนักศึกษาทันตแพทย์หรือทันตแพทย์ฝึกหัดเฉพาะทาง ภายใต้การควบคุมดูแลจากอาจารย์ทันตแพทย์
 • เบิกค่ารักษาได้ตามระเบียบและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 • ระบบคิวการให้บริการเป็นไปตามที่คลินิกกำหนด

ระบบค่าตอบแทน ( โดยอาจารย์ / ทันตแพทย์ )

 • ผู้มารับบริการจะได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ทั่วไปหรือทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา
 • เบิกค่ารักษาได้บางส่วน ตามระเบียบและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ระบบการเรียนการสอน ( โดยนักศึกษาทันตแพทย์ )

 • จันทร์ – ศุกร์   เวลา 08.30 – 12.00 น. , เวลา 13.00 – 16.30 น.
 • คลินิกปิดทุกวันพุธบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.

ระบบค่าตอบแทน ( โดยอาจารย์ / ทันตแพทย์ )

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : ส่วนกลาง 0-2200-7777

ผู้ป่วยสัมพันธ์  โทร. 0-200-7727

เบอร์โทรศัพท์ทั้งหมด

เว็บไซต์โรงพยาบาล

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
 • ผู้ป่วยใหม่ (ไม่เคยมารักษา) ต้องเริ่มจากอะไร?
 • ผู้ป่วยเก่า (ไม่มีนัด) ต้องเริ่มจากอะไร?
 • ผู้ป่วยเก่า (มีนัด) ไปตามนัดที่นัดหมาย

เวลาเปิดทำการ

 • จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น.
 • เสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 น.

โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

ม.มหิดล 999 ม.5 ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์: 0-2849-6600 ต่อ 2004-2005 และ 2064
แฟกซ์: 0-2849-6666

เว็บไซต์โรงพยาบาล

“การที่จะได้รับความไว้ใจของคนไข้ ขอท่านถือสุภาษิตว่า
ใจเขาใจเรา ท่านคงจะคิดได้ว่า ท่านอยากได้ความสบายแก่ท่านอย่างไร
ก็ควรพยายามให้ความสบายแก่คนไข้อย่างนั้น ความตั้งใจจริงเป็นยาประเสริฐ
ได้ผลคือความเชื่อ และเมื่อคนไข้เชื่อท่านแล้ว เขาจะทำตามทุกอย่าง”

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ด้านการวิจัย

ติดต่อสำนักงานการวิจัย

 

สำนักงานการวิจัย

อาคาร  4  ชั้น  5,6,7
คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่  6  ถนนโยธี   แขวงพญาไท   เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ  10400
โทรศัพท์  02-200-7620 สำหรับสำนักงานการวิจัย
โทรสาร   02-200-7698 สำหรับสำนักงานการวิจัย
โทรศัพท์ภายใน  7620

งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7 โทรศัพท์ 02-200-7620-21
งานบริการเพื่อการวิจัย
อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทรศัพท์ 02-200-7628
งานประยุกต์ผลงานวิจัย
อาคารพรีคลินิก ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-200-7629

 

เว็บไซต์สำนักงานการวิจัย

นวัตกรรม / ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

“ฉันไม่ต้องการจะให้พวกเธอ
มีความรู้เพียงอย่างเดียว
ฉันต้องการให้พวกเธอ
เป็นบุคคลที่ถึงพร้อมแล้วด้วย

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

“เวลาเป็นของมีค่า
เมื่อมันล่วงไปแล้วมันไม่กลับมาอีก
ถ้าเรามีโอกาสจะใช้มันเป็นประโยชน์แล้วเราไม่ใช้มัน
ก็เป็นที่น่าเสียดาย”

 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก